Uratowany od zapomnienia

POŁAJEWO. Przy okazji gminnych dożynek w Połajewie pojawił się temat zapomnianego sztandaru kółek rolniczych. Nie przez wszystkich jednak zapomnianego, o czym świadczy przykład pani Kazimiery Sell, niezwykle aktywnej mieszkanki Połajewa, żywo zainteresowanej zarówno sprawami bieżącymi swojej miejscowości, jak i jej przeszłością i tradycją. 

Pani Kazimiera za przyzwoleniem miejscowego proboszcza zabrała do domu ręcznie haftowany sztandar kółek rolniczych, dotąd przechowywany w przykościelnej kaplicy. Sztandar ten nie był używany od trzydziestu lat, a kapliczna wilgoć przez ten czas zrobiła swoje. 

Pani Kazimiera wyprała cenne znalezisko i z pomocą sąsiadki odtworzyła całkowicie zgniły narożnik sztandaru. Do renowacji sztandaru zaangażowała całą rodzinę. Syn podjął się odrestaurowania zabytkowych drzewc oraz wyczyszczenia metalowych tabliczek z nazwami fundatorów. Odczyszczono również metalowe elementy wieńczące sztandar z symbolicznym znakiem: miniaturowymi grabiami i kosą.  Ufundowanie sztandaru jest datowane na rok 1928 zgodnie z datami na tabliczkach, jak i informacjami umieszczonymi na dewizie. Wśród fundatorów znajduje się też zarząd powiatu obornickiego, albowiem niegdyś Połajewo wchodziło w jego obszar. Sztandar został wykonany najprawdopodobniej z okazji 20-lecia nieistniejących już w Połajewie kółek rolniczych, gdyż wyhaftowano na nim daty 1908-1928. Jedną jego stronę zdobi podobizna Chrystusa modlącego się pod polnym krzyżem, z drugiej strony wyhaftowano Matkę Boską, która ma pobłogosławić, zgodnie z inskrypcją, ojczyste łany. W koronie Matki Boskiej po renowacji pojawiły się nowe symilki i całość wygląda naprawdę imponująco. 

Pani Kazimiera Sell podkreśla, że renowacji sztandaru dokonała Panu Bogu na chwałę, warto wspomnieć, że podjęła się tego zadania całkowicie społecznie, nie oczekując za to żadnej zapłaty. W planach pani Kazimiery jest ratowanie od zapominania kolejnych zabytków miejscowości. Tym razem restaurowany będzie sztandar Matek Różańcowych. Już teraz można wspierać inicjatywę, gdyż zaplanowana restauracja sztandaru z odtworzeniem zniszczonych jego elementów kosztować będzie ponad 400 zł.

Podobne artykuły