Ryczywolski GOK

RYCZYWÓŁ. Podczas minionej sesji rady gminy Ryczywół dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  Tomasz Barański przedstawił informację o realizacji planu przychodów i rozchodów GOK-u za pierwsze półrocze.

Przychody instytucji wynoszą ogółem na cały rok ponad 180 tys. zł, w tym dotacja z budżetu gminy to 177 tys. zł. Z tego należy gospodarować tak, by wystarczyło na utrzymanie lokalu, w którym mieści się GOK, zakupy, remonty, wszelakie opłaty oraz działalność merytoryczną. Z zestawienia przychodów i wydatków można wywnioskować, że nowy dyrektor publicznymi pieniędzmi gospodaruje dobrze.  Godnym uwagi jest fakt, że w zeszłym półroczu GOK był organizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych za niewielkie pieniądze.

Warto wspomnieć o przedstawieniach dla dzieci, koncercie z okazji dnia mężczyzny, koncercie majowym, czy też o imprezach związanych ze świętami: Matki, Dziecka i 3 Maja. Ponadto w bibliotece zorganizowano spotkania z poetkami: w maju z Marią Kogut, zaś w czerwcu z Wiolettą Piasecką. Tomasz Barański chętnie współpracuje z innymi instytucjami, w tym Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wiardunkach i szkołami z terenu powiatu. Grupy działające przy GOK-u są pokazywane przy okazji różnego rodzaju imprez, wyjeżdżają też pokazywać rezultaty swojej pracy do innych miejscowości.

Dyrektor jest pełen zapału, a wszystko robi praktycznie sam, na co zresztą podczas sesji zwrócił uwagę. Okazuje się, że nawet dysponując stosunkowo niewielkim budżetem można zaproponować atrakcyjną ofertę kulturalną. 

Podobne artykuły