Czteroletni plan remontów

RYCZYWÓŁ. W Ryczywole przedstawiono plan remontów, którymi objęte zostaną budynki i lokale mieszkalne należące do gminy w ciągu najbliższych lat. W roku bieżącym w planie znalazł się remont dachów na Placu 1 Maja 35, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Kolejowej 19, Placu 1 Maja 11 i Czarnkowskiej 5 oraz roboty zduńskie w mieszkaniach na ul. Kolejowej 19 i Czarnkowskiej 5. 

W kolejnych latach zaplanowano realizację następujących prac w budynkach będących własnością gminy: remont dachów (konserwacja, wymiana): rok 2009 –  Plac 1 Maja 28/29, Czarnkowska 6, rok 2010 – Piotrowo 11, Os. Parkowe 16/4, rok 2011 – Czarnkowska 3 i Czarnkowska 5, rok. 2012 – Ninino 16; remont elewacji: rok 2009 – Czarnkowska 44, Czarnkowska 6, rok 2010 – Czarnkowska 3, Mickiewicza 33, rok 2011 – Plac 1 Maja 28/29, Czarnkowska 18, rok 2012 – Plac 1 Maja 11, Plac 1 Maja 2; malowanie klatek schodowych: rok 2009 – Mickiewicza 5, rok 2010 – Plac 1 Maja 28/29, rok 2011 – Plac 1 Maja 2, rok 2012 – Plac 1 Maja 11. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej planuje się w 2009 r. – na Kolejowej 19 i Czarnkowskiej 44, w 2010 r. – w Nininie 16 i na Os. Parkowym 14, w 2011 r. – na Czarnkowskiej 3 i Czarnkowskiej 43, w 2012 r. – na Czarnkowskiej 44. Roboty zduńskie wykonane zostaną natomiast: w roku 2009 na Os. Parkowym 14, w roku 2010 również na Os. Parkowym 14 i Pl. 1 Maja 11, w roku 2011 w Nininie 16 a w roku 2012 w Ludomach 21 i Nininie pod numerem 16. 

Podobne artykuły