Co z mieszkaniami komunalnymi

RYCZYWÓŁ. Radni Rady GMiny uchwalili program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opracowany na lata 2008-2012. W skład owego zasoby wchodzi ogółem 138 lokali mieszkalnych a brak jest lokali socjalnych. Mieszkania te znajdują się w 47 budynkach. Przeważają lokale o niższym standardzie, bez instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Gmina musi posiadać w zasobach mieszkania socjalne, a ponadto mieszkańcy nie chcą wykupywać mieszkań przeznaczonych do remontu, czekając na ruch gminy w tym względzie. A większość lokali nadaje się do kapitalnego remontu. 

Utrzymanie mieszkań komunalnych jest drogie, a wpływy w tytułu najmu lokali nie pokrywają wydatków związanych z ich eksploatacją. Kwota przeznaczana przez gminę na utrzymanie tych lokali stanowi znaczącą pozycję w ogólnym rocznych budżecie gminy. Dlatego w interesie gminy byłaby sprzedaż jak największej ilości mieszkań. Od 2003 roku sprzedano ogółem 10 lokali mieszkalnych, znajdujących się w 7 budynkach, w tym 4 budynki sprzedano w całości. 

Przy nabywaniu mieszkań gminnych przez dotychczasowych najemców może zostać udzielona bonifikata, każdorazowo określona w uchwale rady. Dodatkowo najemca może wnioskować o sprzedaż lokalu, o ile umowa trwa co najmniej rok i nie zalega z należnościami z tytułu najmu. 

Podobne artykuły