Zainteresowanie Objezierzem

OBJEZIERZE. W ramach rewizyty wyjechało do partnerskiej szkoły KGS Clenze 20 gimnazjalistów z opiekunami,  Krzysztofem Filipowiakiem i Janem Napierałą. Ukoronowaniem pięcioletniej oficjalnej współpracy szkół była wspólna wyprawa pociągami do Brukseli. Młodzi ludzie z Objezierza i Clenze mogli poznać bliżej instytucje Unii Europejskiej. 

Ponadto w trakcie wakacji siedmioro uczniów liceum profilowanego wzięło udział w międzynarodowym obozie polsko- niemiecko- ukraińskim w Gołańczy. Warto też wspomanić, że Szymon Solarski został zaproszony do  Esterwegen na pograniczu holendersko-niemieckim na międzynarodowy obóz młodzieżowy. 20 tancerek i tancerzy wraz z twórcą zespołu Ryszardem Ciszakiem przebywało w Luchow z okazji obchodów 850-lecia miasta. 

Występy młodych objezierzan wywoływały żywe zainteresowanie publiczności. Zyskały też zainteresowanie miejscowej prasy i nie powinno to nikogo dziwić. "Objezierze" ma barwny bogaty program a kunszt aktorów musi się podobać. Od  Adama Malińskiego dowiedzieliśmy się, że w gazecie "Elbe Jeetzel Zeitung" ukazały się obszerne relacje i artykuły ów kunszt potwierdzające. 

Podobne artykuły