Wiata w Pruścach

PRUŚCE. Radny Połczyński postanowił zrobić dobrze mieszkańcom Prusiec. Chce on, by powstało we wsi zadaszone miejsce przeznaczone do wszelakich występów. Naciskał burmistrza B.Janusa na realizację takiego planu, ale burmistrz z tym zwlekał. Wreszcie na ostatniej sesji okazało się, że mieszkańcy Prusiec nie chcą, by im Połczyński robił dobrze. Zadaszona wiata jest im niepotrzebna, ponieważ mają inną listę priorytetów. Radny nie rozumie, dlaczego. Bo miało być przecież tak pięknie. 

 

Podobne artykuły