Ulica z problemami

OBORNIKI. Po pewnych zawirowaniach dotyczących budowy chodnika i miejsc parkingowych na potrzeby mieszkańców wspólnot a zlokalizowanych koło domków jednorodzinnych, ulica Pogodna została uroczyście uznana za otwartą.  

Pięciometrowej szerokości jezdnia jest utwardzona kostką betonową. Wzdłuż niej ułożono podobny w technologii chodnik. Mieszkańcy domów stojących naprzeciw bloku mają wjazdy z estetycznej ciemnej kostki a obok nich trawniki. 

Niegdyś parkowali tam swe samochody mieszkańcy bloku, dziś sąsiedzi z domów jednorodzinnych się na to już nie godzą. To stało się powodem wspomnianego konfliktu. Władze gminy mogły wybudować jedynie drogę. Do budowy chodnika dołożyła po długich rozmowach spółdzielnia mieszkaniowa, do której należy teren, a parkingi winna pobudować już tylko ta ostatnia. Miejsc parkingowych wydaje się na razie wystarczać a tam, gdzie można by powiększyć istniejący parking z kostek typu trylinka, powstaje teraz śmietnik.

– Ulica Pogodna jest ulicą wewnątrzosiedlową i nie powinna się łączyć bezpośrednio z ulicą Armii Poznań, gdzie panuje duży ruch pojazdów. To mogłoby być niebezpieczne – wyjaśniał wiceburmistrz Bogdan Bukowski podczas otwarcia ulicy. 

W małej uroczystości uczestniczyli także mieszkańcy ulicy. Burmistrz Anna Rydzewska zauważyła, iż należy przedłużyć chodnik biegnący wzdłuż Pogodnej tak, aby dotarł do przejścia dla pieszych na Armii Poznań. Mają tam zostać przy okazji obniżone krawężniki, mające ułatwić przejście osobom niepełnosprawnym. Wszelkie prace wykonała firma Kazimierza Stachowiaka z Kiszewa i trzeba przyznać, że spisała się na medal. Ulica Pogodna jest kolejną przebudowaną w tamtym rejonie Obornik, a następną ulicą do utwardzenia i co najważniejsze do skanalizowania, będzie ulica Krańcowa. 

Podobne artykuły