Ryczywolskie dożynki

RYCZYWÓŁ. Uroczysta Msza święta, koncelebrowana przez byłego oraz obecnego proboszcza ryczywolskiego, rozpoczęła uroczyste dożynki gminne. Po niej świątecznym pochodem przez wieś, uczestnicy dożynek przeszli na stadion Orkanu. Pochód otwierało dwóch jeźdźców wierzchem, dalej jechały bryczki i samochody z reprezentacjami poszczególnych sołectw a władze gminy oraz zaproszeni goście szli pieszo.

Uroczystości dożynkowe, okraszone występami grup Pamarsze z Rogoźna i Goślinian, otworzył przemówieniem wójt Jerzy Gacek, który nie omieszkał potem wykonać obrzędowego tańca wokół wieńca przed odebraniem tradycyjnego bochenka chleba.

Starościną dożynek była Dorota Stroińska z Piotrowa. Prowadzi ona wraz z mężem Piotrem od 5 lat 40-hektarowe gospodarstwo, zajmujące się produkcją roślinną oraz hodowlą krów mlecznych. Jest szczęśliwą matką dwojga dzieci. Starostą został Mirosław Woźniak z Gorzewa. Wraz z żoną Justyną i dziećmi prowadzi on w pełni zmechanizowane gospodarstwo o powierzchni 30 hektarów. Zajmuje się uprawą zbóż, buraków cukrowych oraz hodowlą trzody chlewnej. 

Wieniec w imieniu mieszkańców sołectwa Piotrowo (11 gospodarstw rolnych) złożyli Henryk Niedbalski, Leszek Bąk, Paweł Rabiega i Mariusz Czternastek. W imieniu sołectwa Łopiszewo (26 gospodarstw) Stanisław Troczyński, Renata Rakoczy, Iwona Łanucha. 

18 gospodarstw sołectwa Ryczywół reprezentowali Ryszard Żero, Bogumiła Hartwig i Agnieszka Tetzlaff. Sołectwo Tłukawy (22 gospodarstwa) reprezentowali Czesław Kordylasiński, Joanna Kordylasińska, Anna Rosół; sołectwo Zawady (129 mieszkańców) – Witold Wilhelm, Małgorzata Zawiasa, Agnieszka Skrzypek. W imieniu mieszkańców sołectwa Gościejewko (4 gospodarstwa) wieniec złożyli Tomasz Malmur, Kazimiera Walaszczyk i Renata Budzyńska; sołectwa Ninino (19 gospodarstw) – Krzysztof Dachtera, Andrzej Cybort i Mateusz Piechowiak. 

Sołectwo Wiardunki (17 gospodarstw) było reprezentowane przez Krzysztofa Kenitza, Alfredę Morańską i Żanetę Ratajczak a sołectwo Gorzewo (28 gospodarstw) Henryka Zbączyniaka, Iwonę Oleksy oraz Justynę Kaczmarek.  Wieniec od mieszkańców Ludom (42 gospodarstwa) nieśli Stanisław Mantaj, Barbara Kaźmierczak oraz Agnieszka Adamek, a od mieszkańców Dąbrówki Ludomskiej (11 gospodarstw) Jagoda Witek, Jakub Kalupa i Paweł Bobkiewicz. Sołectwo Lipa (31 gospodarstw) było reprezentowane przez  Agnieszkę Zawal, Zdzisławę Ratajczak i Roberta Gąsiorka, natomiast sołectwo Skrzetusz (56 gospodarstw) przez Mariana Głowa, Stefanię Żurek i Ewę Piechowiak. 

Uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa, na której nie zabrakło dla wszystkich darmowego chleba ze smalcem i napoi.

Podobne artykuły