Plany obozowe

RYCZYWÓŁ. Ryczywół odwiedził  Jochen Krehnke, inicjator dynamicznie się rozwijającej wymiany młodzieżowej i samorządowej z miastem Bad Munder w Dolnej Saksonii. Gość poinformował wójta Jerzego Gacka o aktualnie realizowanych projektach i planach na najbliższe lata. W październiku do Ryczywołu ma przyjechać grupa młodzieży w ramach programu wymiany realizowanej przez centrum młodzieżowe Bad Munder.

Na rok 2009 wójt Gacek zaproponował projekt wspólnego wakacyjnego obozu młodzieżowych drużyn OSP z gmin Ryczywół i Bad Munder. Taki właśnie obóz letni odbył się już w tym roku, ale tylko dla młodzieży strażackiej gminy Ryczywół i jest ogromne zainteresowanie nim młodych ludzi z Polski i Niemiec. Jochen Krehnke zasugerował podjęcie działań, aby w obozie uczestniczyła także młodzież z innych państw – obok Polaków i Niemców również Ukraińcy i Łotysze. 

Gość spotkał się z koordynatorką wymiany międzynarodowej w gimnazjum Iwoną Kowalską i omówił z nią szczegóły październikowego spotkania młodzieży. Odwiedzając Gminny Dom Kultury rozmawiał z dyrektorem Barańskim na temat możliwości współpracy i wymiany w zakresie kulturalnej. Należy mieć nadzieję, że efekty tych rozmów już niebawem przyniosą efekty. 

Podobne artykuły