Mały most na dobrej drodze

OBORNIKI. Niedawno pisaliśmy o odrzuceniu wniosku o pieniądze na remont małego mostu przez Wartę w Obornikach. Stało się tak wskutek negatywnej oceny tego projektu przez urzędników z urzędu marszałkowskiego. W piśmie skierowanym do gminy urzędnicy z Poznania twierdzili, najogólniej mówiąc, że ujęli Obornikom "punkty", bowiem z dokumentacji przesłanej do nich zrozumieli, iż most jeszcze wytrzyma. 

Z takim myśleniem nie zgodzili się urzędnicy obornickiego magistratu. Wskazali na dokumenty, które świadczą, że nie tylko wytrzymałość mostu się liczy, ale i jego przepustowość. Do marszałka wpłynął protest podpisany przez burmistrz Obornik z prośbą o ponowną weryfikację wniosku dotyczącego starań o przyznanie pieniędzy na remont „małego mostu” nad Wartą. 

Skutek był taki, że obornickiemu wnioskowi przybyło niesłusznie obciętych "punktów" i to w takiej ilości, iż bez problemu przeszedł do drugiego etapu konkursu. – Jeżeli przejdzie pomyślnie i ten etap, w co mocno wierzę, zlecimy projekt przebudowy mostu i ciągu ulicy Armii Poznań – zapewniła nas burmistrz Anna Rydzewska. To bardzo ważna arteria komunikacyjna, alternatywna dla drogi krajowej i nie spoczniemy, póki jej nie unowocześnimy – dodał wiceburmistrz Bogdan Bukowski. Drugi etap to kolejna weryfikacja wniosków, tym razem pod względem pilności danej inwestycji. 

Mały most przez Wartę oraz cały ciąg drogowy  wzdłuż Armii Poznań w Obornikach, to pole do popisu dla radnego wojewódzkiego. Mamy nadzieję, że po tym, jak zaprzepaścił fundusze na ulicę Szamotulską, dyrektor liceum  Tomasz Szrama nie pozwoli, by kolejna tak ważna dla  jego miasta inwestycja przegrała z innym regionem Wielkopolski, który ma także swego radnego wojewódzkiego. 

Podobne artykuły