Jeszcze o szkole w Kowanówku

POWIAT OBORNICKI. W przesłanym do nas piśmie starosta obornicki G.Wańkowicz wyjaśnia, jakie podjął kroki w sprawie zachowania szkoły specjalnej w Kowanówku. Już w 2006 roku marszałek województwa został poinformowany o zlokalizowaniu zespołu szkół w budynku szpitala oraz równocześnie poproszony o uwzględnienie interesu szkoły przy podejmowaniu decyzji. Zarówno urząd marszałkowski, jak i sam szpital zostały poproszone o zgodę na nabycie przez powiat obornicki działki, na której znajduje się budynek szkoły. W lipcu 2007 roku starosta ponowił prośbę o przekazanie budynku. W lutym tego roku starostwo zostało poinformowane o zamiarze sprzedaży nieruchomości szpitala oraz o uchwale jego rady społecznej aprobującej przekazanie budynku szkoły powiatowi. 12 czerwca starosta spotkał się z Krystyną Poślednią, członkiem zarządu województwa, w sprawie przejęcia budynku. 7 lipca starostwo zostało poinformowane przez zarząd województwa o nadanie biegu sprawie. 

Podobne artykuły