Tradycyjnie nienajlepsze wyniki matur w powiecie obornickim

POWIAT OBORNICKI. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podała do wiadomości wyniki tegorocznych matur w powiecie obornickim. Tak jak w latach ubiegłych średnia punktów uzyskanych przez abiturientów w szkołach regionu była niższa, niż przeciętna w całym województwie poznańskim, nie mówiąc już o średniej krajowej. Wyniki większości szkół odbiegały też na niekorzyść w stosunku do liceów poznańskich, gdzie kształci się coraz więcej obornickiej młodzieży.

Były jednak przedmioty, w których średnia szkół powiatu obornickiego była wyższa, niż średnia całego województwa. Zdecydowanie najlepiej wypadł egzamin z języka niemieckiego. Młodzież szkół powiatu obornickiego uzyskała z tego przedmiotu przeciętną 59,75%, podczas gdy średnia wojewódzka wyniosła 53,90%. Niewiele gorzej wypadł egzamin z języka rosyjskiego – średnia obornicka to 58,20%, a w całym województwie 54,83%. 

Trzecie miejsce należałoby przyznać maturzystom z języka polskiego. Po raz pierwszy w historii nowej matury napisali oni egzamin powyżej średniej wojewódzkiej, która wynosiła 51,61%. Oborniczanie uzyskali wynik 52,32%.  

Jeszcze tylko dwa przedmioty, chociaż minimalnie, ale wypadły powyżej średniej z całej Wielkopolski.  Były to geografia (46,76%) oraz wiedza o społeczeństwie (41,42%).

Z pozostałych przedmiotów oborniccy maturzyści uzyskali wynik poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Chyba najgorzej, bo aż prawie 8% poniżej województwa wypadły egzaminy z chemii (45,87%) oraz matematyki (46,76%).  

Około 5% poniżej średniej wielkopolskiej znalazły się egzaminy z fizyki (47,33%) i historii (53,32%). Ułamków procenta zabrakło natomiast do wyniku z całej Wielkopolski abiturientom z biologii (39,37%).

Jeżeli brać pod uwagę wynik bezwzględny, w powiecie obornickim najwyższe noty uzyskali maturzyści piszący egzamin z języka niemieckiego (59,73%), a najsłabsze ci, którzy zdawali informatykę (37,00%). 

Wśród szkół najlepsze tradycyjnie były licea ogólnokształcące w Obornikach i Rogoźnie, dużo słabsze natomiast średnie szkoły zawodowe. Niestety, w ciągu ostatnich lat utrwala się obraz obornickich szkół średnich, w których z dużej części przedmiotów zdaje się poniżej osiągnięć nie tylko szkół poznańskich, ale także średniej szkół całego regionu. Powoduje to odpływ grona zdolnych i ambitnych uczniów do nie tak odległych szkół w Poznaniu. Tegoroczne wyniki egzaminu z języka niemieckiego pokazują jednak, że tak być nie musi.

Podobne artykuły