Po pracę

POWIAT OBORNICKI. Stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła w czerwcu 1,8 procent. Przebija to jedynie wynik Sopotu 1,6 procenta. W Warszawie stopa bezrobocia wynosi obecnie 2,3 procenta. Jest to najniższy wynik od 10 lat. 

Ma to także wpływ na mieszkańców naszego powiatu, którzy bardo często pracują w Poznaniu. w stolicy Wielkopolski zaczyna brakować pracowników. Wymusza to wyższe wynagrodzenia i jeszcze bardziej stymuluje codzienne wędrówki do pracy w Poznaniu.

Podobne artykuły