Zbyt niski czynsz na przeszkodzie zakupu skarbówki

OBORNIKI. Naczelnik Urzędu Skarbowego zaczął czynić starania o zakup dzierżawionego budynku przy ulicy Ogrodowej w Obornikach jeszcze w roku minionym. Dokonano wyceny nieruchomości a naczelnik przeliczył ile ma „własnych” pieniędzy uzyskanych z tytułu opłat za nieterminowe regulowanie należności przez podatników naszego powiatu. 

Po konsultacji z władzami Obornik okazało się, że jeżeli nieco opuszczą cenę, to akurat tych pieniędzy wystarczy. Anna Rydzewska poinformowała zainteresowanych, że jest gotowa zaproponować pewien upust i było blisko do zawarcia porozumienia. Niestety. Pieniądze policzono też w województwie i wyliczono, że bardziej opłaca się dalszy wynajem budynku niż jego kupno. Od osób zbliżonych do poznańskiego fiskusa dowiedzieliśmy się, że czynsz w Obornikach jest bardzo łagodny w stosunku do innych miast wyjmujących budynki skarbówce.

Zapytaliśmy o jego wysokość burmistrza Bukowskiego, ale w odpowiedzi wykręcił się przywołując na tajemnicę handlową. Na koniec wyjaśnił, że podana kwota i tak nie byłaby aktualna, bowiem trwa właśnie wyliczenie nowego czynszu, adekwatnego do tych, które płacą inni najemcy gminnych lokali. 

Jeżeli czynsz pójdzie w górę, to może poznańskie władze fiskalne zrewidują swą decyzję, a jeśli nie, to przynajmniej Oborniki więcej zarobią. Tak czy owak, wszyscy powinni być z tego zadowoleni. 

Podobne artykuły