Dogrywka w sprawie likwidacji szkół

OBORNIKI. Gdy wydawało się, że po wielu próbach udało się wreszcie po kilku latach starań zlikwidować gimnazjum nr 2 iorazszkołę w Górce, wojewoda wielkopolski zakwestionował w trybie nadzorczym uchwałę rady miejskiej, ponieważ nie dołączono do niej opinii związków zawodowych działających w obornickiej oświacie.  Dlaczego tak się stało, wyjaśniał podczas sesji nadzwyczajnej w miniony piątek szef oświaty Edmund Mączyński. 

Działaliśmy i to nie po raz pierwszy według ustalonych procedur. Nigdy nie była wymagana opinia związków. Wystarczyło je zawiadomić, co z resztą uczyniliśmy. Wojewoda jednak otrzymał od swych prawników opinię negatywną, ponieważ byli zdania, że opinia winna być dołączona. U podłoża takiej decyzji legł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie likwidacji pewnego Domu Kultury. 

Uznali, zatem że przy likwidacji obornickich szkół należy zastosować identyczne procedury jak przy likwidacji domu kultury, wyjaśniła zawiłości prawne Jolanta Makowska, radca prawny urzędu miejskiego w Obornikach.  Opinie związków zawodowych wojewoda zaczął wymagać od tego roku, bo zmieniła się linia orzecznictwa. 

W tej sytuacji władze zwróciły się do związków wyznaczając im datę wydania opinii. Związek zawodowy Solidarność Nauczycieli i Pracowników Oświaty lakonicznie poinformował, że jest przeciw. Związek Nauczycielstwa Polskiego w swoim piśmie dobrze ocenił zapewnienie uczniom możliwości kontynuowania nauki a nauczycielom zagwarantowanie pracy. W tym samym piśmie wydał jednak takżę opinię negatywną co do samej likwidacji.  

Nie miało to jednak, według pani prawnik i Edwarda Mączyńskiego, żadnego znaczenia, bo opinia związków ma po prostu być a nie jest ważne, jaka jest merytorycznie – pozytywna czy też negatywna. 

Wywiązała się wśród radnych krótka dyskusja, Na pytania odpowiadała Jolanta Makowska. Marek Lemański „czarno widział” i na koniec obiecał nie brać udziału w głosowaniu. Pani mecenas zapewniła radnych, że nie ma obawy, iż trzeba będzie powtórzyć całą procedurę i to wszystko co dotąd uchwalono jest nadal aktualne i skuteczne. 

Ostatecznie ponownie przegłosowano likwidację obu szkół i to zdecydowaną większością głosów. Likwidacja gimnazjum nastąpiła przy zaledwie trzech głosach sprzeciwu. Teraz należy mieć nadzieję, że rozpoczęta dawno temu procedura znajdzie wreszcie swój finał. 

Podobne artykuły