Sosnowa gotowa

KOWANÓWKO. 16 lipca oficjalnie otwarto, po odbiorze technicznym, ulicę Sosnową w Kowanówku. Zanim sołtys Ewa Kaźmierczak przecięła wstęgę, Piotr Stasik prezes POL-DRÓG w asyście władz gminy przeszedł jej 800 metrowy odcinek słuchając uwag na temat jakości wykonania. 

Prace przy jej utwardzeniu trwały od marca, a kosztowały 739 tys. zł. To stosunkowo niewielka cena za tak długi odcinek a wpływ na nią miała rezygnacja z kanalizacji burzowej. Ulica Sosnowa w swej najdłuższej części wiedzie przez las i wody opadowe są kierowane do przydrożnych rowów. Podobne rowy chłonne powstaną w przyszłości na końcu ulicy. 

Wzdłuż części biegnącej przez osiedle ułożono chodnik o nawierzchni żwirowej. Niestety jedynie w połowie, ponieważ druga część chodnika nie zmieściła się z powodu wybudowania przez jednego z mieszkańców na gminnym gruncie wysokiego muru.  Na koniec „uzbrojono” Sosnową w trzy progi zwalniające i ustawiono znaki drogowe. 

Podobne artykuły