Punkt socjalny działa

RYCZYWÓŁ. W budynku byłej mleczarni w Ryczywole ma swoją siedzibę Punkt Socjalny Joannitów. Umowa podpisana między gminą Ryczywół reprezentowaną przez wójta  Gacka, a organizacją Joannitów z Niemiec, reprezentowaną przez Christiana von Sierakowskiego, dotyczy możliwości wypożyczenia przez mieszkańców gminy sprzętu rehabilitacyjnego. Miedzy innymi wózków inwalidzkich, balkoników, krzeseł toaletowych, łóżek klinicznych, ławeczek, krokwi, wsporników toaletowych czy lamp leczniczych. Osoby potrzebujące mogą również uzyskać pomoc w uzyskaniu odzieży lub środków higieny osobistej (m.in. pieluchomajtki). 

Wszelkich informacji dotyczących warunków wypożyczenia i rodzaju dostępnego sprzętu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole (0-67 28 37 635) lub (0-67 28 37 002). Magazyn i biuro punktu są czynne w każdą środę od godz. 11 do 12. 

Podobne artykuły