Zabraknie 60 miejsc w przedszkolach

OBORNIKI. Jak wynika z danych uzyskanych w wyniku zapisów dzieci do obornickich przedszkoli, może zabraknąć miejsca aż dla 60 maluchów w dotychczasowych oddziałach. Władze miasta głowią się nad tym problemem, gdyż wydaje się, że w wykorzystywanych budynkach nie ma już przestrzeni na utworzenie nowych oddziałów.

Problem wyniknął stąd, że nie udało się na czas oddać z powrotem do użytku budynku dawnego przedszkola przy ulicy Młyńskiej, co zakładano rok temu. Jak już pisaliśmy, po latach użytkowania przez Zespół Szkół im.gen T.Kutrzeby, budynek został przez powiat przekazany gminie w stanie daleko zaawansowanej dewastacji. Okazało się, że nie starczyło czasu na wszystkie procedury związane z dokonaniem faktycznej rewitalizacji budynku i być może we wrześniu aż 60 maluchów nie znajdzie swojego miejsca w przeszkolu.

Podobne artykuły