Usuwanie w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Urząd gminy informuje o możliwości składania już wniosków na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Druki wniosków można pobierać u sołtysów lub w urzędzie gminy. Kolejność rozpatrywania wniosków uzależniona będzie od daty wpływu wniosku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w tym roku na ten cel. 

Kwoty dofinansowania kształtują się następująco: 850,00 zł/t – w przypadku demontażu wyrobów azbestowych i unieszkodliwiania wytworzonego odpadu, 400,00 zł/t – w przypadku odbioru zmagazynowanych wyrobów azbestowych i unieszkodliwiania wytworzonego odpadu. W Ryczywole ostatecznym terminem składania wniosków jest dzień 15 października 2008 roku.

Podobne artykuły