Badania w Połajewie

POŁAJEWO. W ostatnich dniach czerwca wiele pań z Połajewa otrzymało adresowany imiennie list z Narodowego Funduszu Zdrowia z dopiskiem na kopercie „ten list ratuje życie”. Sygnowane przez Ministerstwo Zdrowia pismo było zaproszeniem na bezpłatne badania mammograficzne. List ten skierowano do większości kobiet między 50 a 69 rokiem życia, czyli do grupy narażonej statystycznie najczęściej na ryzyko zachorowań na raka piersi. 

W Połajewie mammobus, w którym dokonywano bezpłatnych badań ustawiony był przy Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie w dniach 7 i 8 lipca. W ciągu dwóch dni z możliwości profilaktycznego przebadania się skorzystało ok. 150 kobiet z gminy Połajewo, z czego w pierwszym dniu zarejestrowało się ich blisko 90. Duża frekwencja i otwartość pań na rozmowy o badaniach piersi świadczą o wzroście świadomości kobiet.   Do sukcesu akcji przyczyniła się na pewno wzmożona kampania na rzecz tego typu badań w mediach. Wiele pań udało się na badania, gdyż, jak twierdziły, nie wypadało nie skorzystać z imiennego zaproszenia. Inne kobiety zdecydowały się na odwiedzenie mammobusu na namową znajomych i rodziny, w przełamaniu oporu pomogła też na pewno rzetelna i sympatyczna kadra medyczna wykonująca badanie. 

Jednak wiele pań twierdziło, że lepiej nie wiedzieć i że co ma być to i tak będzie. 

Podobne artykuły