Stop łobuzom na ulicach!

OBORNIKI. Ostatnio bardzo często piszemy o pobiciach i napadach. Dochodzi do nich nawet w centrum miasta i to w biały dzień. Kilka dni temu grupa wyrostków pobiła spokojnego mężczyznę na oczach jego brzemiennej żony. W innym miejscu piszemy o aktach ślepego wandalizmu. Przyszedł najwyższy czas położyć temu kres. 

Zespół prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Obornikach informuje za naszym pośrednictwem o wspólnej akcji skierowanej przeciwko sprawcom najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw i wykroczeń. Na usuwanie szkód wyrządzonych przez chuliganów i wandali każdego roku wydaje się setki tysięcy złotych. Jeśli ktoś maluje po ścianach, niszczy drzewka i krzewy, niszczy ławki i place zabaw, niszczy oświetlenie, niszczy przystanek autobusowy, niszczy znaki drogowe, wybija szyby lub w inny sposób niszczy mienie i stwarza niebezpieczeństwo w twoim mieście – zadzwoń. Policja ma numer 997 a system ratownictwa 112. Można na stronie internetowej komendy policji znaleźć skrzynkę, przez którą zawsze można przekazać informację, albo wrzucić kartkę do skrzynki z napisem "policja" w urzędzie miejskim w Obornikach. 

Podobne artykuły