Przy 25 stycznia powstanie nowoczesne boisko

OBORNIKI. Ministerstwo Sportu i Turystyki RP wybrało Oborniki jako jedną ze 112 jednostek w całej Polsce, które będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Prócz nas wytypowano tez 79 gmin, 17 miast, 12 powiatów, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Zespół Szkół i dwie spółdzielnie mieszkaniowe. 

W ramach tego projektu do Ministerstwa wpłynęło aż 409 wniosków o dofinansowanie na kwotę 77.544.000 zł, w tym najwięcej, bo aż 54 wnioski, pochodziły z województwa wielkopolskiego. Wśród nich zaakceptowano 14 wniosków w tym obornicki. Na program, dzięki któremu od początku jego realizacji, czyli roku 2006 wybudowano już 253 boiska w całej Polsce, w roku bieżącym przeznaczono 20 mln zł, przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Dofinansowanie ze środków tego Funduszu na budowę jednego boiska wynosi do 200.000 zł, ale nie może przekroczyć 50 % wartości kosztorysowej inwestycji. 

Poza Obornikami tegorocznymi beneficjentami projektu będą tylko dwie inne gminy z północnej Wielkopolski – Lubasz i Budzyń. 

Przyznane środki zostaną przeznaczone na budowę pierwszego w gminie Oborniki i całym powiecie obornickim, wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej. Boisko o wymiarach 25 na 50 metrów, zlokalizowane zostanie na obrzeżach największego w Obornikach osiedla mieszkaniowego, a dokładnie  przy ulicy 25 Stycznia. 

Takie usytuowanie spowoduje, że liczba użytkowników obiektu, przystosowanego do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i unihokeja, będzie bardzo duża. W ramach ogólnego kosztu budowy boiska, który wyniesie wg kosztorysu około 500.000 zł W tej kwocie jest tez wspomniane 200.000 zł ze środków programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. 

Prócz samego boiska zadbano tez o infrastrukturę. Zaplanowano budowę ogrodzenia o wysokości 4 metrów, umocnienie skarpy i budowę chodnika. Z uwagi na zlokalizowanie boiska niedaleko Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1, obiekt będzie użytkowany również przez uczniów tych szkół. Warto też wspomnieć, że będzie on w przyszłości skomunikowany z obiektem sportowym jaki ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 2. 

By pozyskać pomoc w środkach na ten cel gmina Oborniki przystąpiła do kilku programów w tym programu norweskiego. – Będziemy cierpliwie czekać na wyniki rozstrzygnięć tych programów, ponieważ w naszej strategii jest budowa nowoczesnych obiektów rekreacyjno sportowych i od niej nie odstąpimy, powiedziała Anna Rydzewska w przerwie ostatniej sesji rady miejskiej. 

Podobne artykuły