Opozycja przeciw ścieżce rowerowej

OBORNIKI, KOWANÓWKO. Podczas minionej sesji rady miejskiej radny Wojciech Pawlik wnioskował o odrzucenie uchwały zmierzającej do przygotowania warunków koniecznych do wykupu gruntu i dalej do budowy drogi pieszo – rowerowej od ulicy Przyjaciół Dzieci do ulicy Sosnowej w Kowanówku. Twierdził, że w świetle dotychczasowych działań byłoby to niezgodne z prawem. Poparł go w tym radny Cyranek a wątpliwości rozwiała mecenas Ewa Gąsiorek. 

Zdaniem radczyni urzędu miasta można było głosować tę uchwalę, bo nie zawierała żadnych uchybień. Wniosek radnego Pawlika nie uzyskał akceptacji radnych a on sam ostrzegł, że ze strony starostwa może powstać poważny problem i on to przeanalizuje. Ostatecznie zdecydowana większość radnych głosowała za powstaniem ścieżki rowerowo pieszej. Teraz gmina będzie mogła wykupić trzy działki od prywatnych właścicieli i przekazać je pod budowę. Gdy się ta zakończy, będzie można dotrzeć bezpiecznie rowerem z Obornik aż na koniec Kowanówka.

Podobne artykuły