Klęska suszy?

OBORNIKI. Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę o objęciu terenu gminy Oborniki rejonem klęski suszy. 

Nikt nie miał wątpliwości, że jest taka potrzeba a burmistrz ostrzegła radnych, że odbije się to na uszczupleniu dochodów gminy, bo trzeba się będzie spodziewać, iż lawinowo napłyną wnioski o umorzenie podatków. Rada uchwałę podjęła i zostanie ona przesłana wojewodzie, by ten miał podstawę do dalszego działania. Oborniki są kolejną gminą, która chce zostać objęta pomocą dla rolników. Radny Andrzej Ilski powiedział, że w jego opinii preferencyjne kredyty suszowe niczego nie rozwiązują, bo kiedyś trzeba je będzie zwrócić. Nie sugerował jednak, jakiej pomocy oczekują rolnicy. 

Podobne artykuły