Prezes Rynarzewska walczy o bonifikaty

ROGOŹNO. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie, wystąpił z wnioskiem do Burmistrza i Rady Miejskiej o udzielenie 50% bonifikaty przy przekształceniu wieczystego użytkowania we własność. Wniosek ten stanowi realizację Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali. Członkowie spółdzielni wystąpili z wnioskami o ustanowienie odrębnej własności lokali i spółdzielnia realizując wnioski musi przygotować szereg dokumentów m.in. grunt pod budynkami, (podział maja na nieruchomości jednobudynkowe),  musi posiadać jednolity stan prawny. Ponieważ pod blokiem nr 5 i blokiem nr 18 mają własność gruntów i wieczyste użytkowanie, spółdzielnia przed przystąpieniem do aktów notarialnych musi ujednolicić stan prawny tych gruntów. 

Stąd złożony do władz Rogoźna wniosek o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność z bonifikatą wynikającą z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność i Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Według słów prezes Jolanty Rynarzewskiej – burmistrz zaproponował bonifikaty w wysokości 32% i 14%. Burmistrz nie był przygotowany do dyskusji i skompromitował się przedstawiając tabelę do projektu Uchwały. Tabela jest bezzasadna, po nowelizacji Ustaw. Po raz kolejny Burmistrz nie znając zasad Ustawowych udzielania bonifikat wprowadza Radnych w błąd. Na komisjach przed sesją były jeszcze bardziej żenujące dyskusje. 

Pani prezes poinformowała radnych podczas ostatniej sesji rady miejskiej – w całej Polsce spółdzielnie otrzymywały bonifikaty w wysokości około 90% -99%. Nasi włodarze nie potrafią udzielić nawet 50% bonifikaty. Uważam, że jest to kompromitacja! Rajcy miejscy nie uchwalili zaproponowanych przez Bogusława Janusa stawek bonifikaty, uchwała upadła a Jolanta Rynarzewska zastanawia sie, czy nie zaproponować teraz 95% bonifikaty? Więcej ma temat tego sporu można będzie obejrzeć na naszej stronie www.oborniki.com.pl

Podobne artykuły