Odwiedziny czytelników z Krosina

GMINA POŁAJEWO. W ostatnim tygodniu nauki dzieci ze szkoły podstawowej w Krosinie odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Połajewie. Pod czujnym okiem wychowawczyni Ewy Pomazaniec zapoznawały się z pracą bibliotekarza, odpowiadały na pytania dotyczące właściwego postępowania z książkami i żywo uczestniczyły w przygotowanej dla nich pogadance na temat książek. 

Prowadząca spotkanie kierownik biblioteki Joanna Sobkowiak doceniła zaangażowanie młodych czytelników i pozwoliła dzieciom zapoznać się osobiście z księgozbiorem. Dzieci sięgały po interesujące je pozycje, oglądały karty czytelnicze i z dużą skrupulatnością sporządzały notatki ze spotkania w bibliotece. Następnie grupa z Krosina przeniosła się piętro wyżej, by zwiedzić mieszczące się w GOK-u muzeum chóru. Dzieci obejrzały pamiątki z wyjazdów, dyplomy, kronikę, sztandar oraz zdjęcia działającego od ponad 110 lat Towarzystwa Śpiewu im. Św. Cecylii, zapoznały się też z na bieżąco uzupełnianym katalogiem nutowym chóru. Pani Ewa pokazała swoim wychowankom budowę pianina stojącego w sali prób chóru. 

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymał pamiątkowe znaczki z odbywających się w Połajewie co roku ogólnopolskich spotkań dudziarskich. 

Podobne artykuły