O handlu bez handlowców

ROGOŹNO. Jednym z punktów ostatniej sesji rady miejskiej Rogoźna był temat handlu. Wiele o nim nie dyskutowano a w zasadzie nie dyskutowano wcale. Wiceburmistrz Krzysztof Głów złożył na ten temat krótką informację a wynika z niej, że ilość punktów handlowych w mieście i gminie wzrosła z 252 do ponad 500. W tej liczbie 62 podmioty handlują alkoholem, głównie w mieście, ale i na wsiach. 

Na sali nie było handlowców. Roman Szuberski wyjaśnił, że jest jest w Rogoźnie może jakaś organizacja z Barbarą Szewczak na czele, ale szefowa nie przybyła. Innego zdania był burmistrz informując, że formalnie nie ma żadnej organizacji. Kupcy choć nie przybyli na sesję przekazali informację, że żadna organizacja ich nie interesuje, ani żadna sesja z tematem handlu. Zjednoczą się dopiero wówczas, gdy na ich rynku pojawi się groźba powstania nowego marketu. Więcej o handlu już nie dyskutowano. 

Podobne artykuły