Najlepsi w podstawówce

OBORNIKI. Zakończył się rok szkolny. W ubiegłym numerze relacjonowaliśmy rozdanie uczniowskich oskarów podczas Dni Obornik. Przegląd osiągnięć poszczególnych szkół rozpoczynamy od szkoły podstawowej nr 4 w Obornikach na Osiedlu Leśnym. Tam w  klasach czwartych najwyższą średnią ocen – 5.50 – uzyskała Weronika Ptaszyńska z kl. IV c.  W klasach piątych najwyższą średnią miała Joanna Młodożyńska z klasy Vc –  5, 64. W klasach szóstych najlepsze wyniki uzyskała Michalina Zawierzyńska – średnia 5,82. Specjalne wyróżnienie szkolne primus inter pares przyznano laureatce czterech tegorocznych oskarów Małgorzacie Jereczek.

W konkursie mistrz ułamków najwyższe wyniki uzyskali Szymon Fischbach V c, Monika Dera Va i Jarosław Kawczyński Vb, Tomasz Wojciechowski z klasy IV. Z klasy IV A  Adrian Wosicki i Patryk Kosmowski zajęli II miejsce w finale rejonu piłki ręcznej. Z klasy IV B Joanna Jaworska  zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur. Z klasy IV C Agata Balcerowiak zdobyła wyróżnienie III stopnia w konkursie Oxford test matematyka plus, w powiatowym konkursie „Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach” zajęła III miejsce, w olimpiadzie języka polskiego zajęła 13 miejsce w Polsce (na 1927 uczestników), wojewódzkim konkursie recytatorskim zajęła I miejsce, w wojewódzkim konkursie recytatorskim twórczości Mickiewicza zajęła II miejsce, w olimpusie z języka polskiego  zdobyła tytuł laureata.  Weronika Ptaszyńska zdobyła wyróżnienie IV stopnia w  w konkursie Oxford test matematyka plus, w powiatowym konkursie „Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach” zajęła I miejsce, w międzyszkolnym konkursie ortograficznym zajęła I miejsce, w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur  zdobyła wyróżnienie. Tomasz Wojciechowski w olimpusie z matematyki zdobył tytuł laureata.

Z klasy V A Patryk Sztuba  zdobył wyróżnienie w w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, w powiatowym konkursie mitologicznym zajął IV miejsce; Aleksandra Goźdź  zdobyła tytuł laureata w olimpusie z języka polskiego; Adrianna Mazur zdobyła tytuł laureata w olimpusie z języka polskiego i jest finalistką  wojewódzkich biegów przełajowych; Gabriela Urbaniak zajęła XV miejsce w finake wojewódzkiego aerobiku grupowego. W rejonowych zawodach piłki ręcznej II miejsce zajęły Gabriela Urbaniak, Marika Dera, Paula Popiela, Adrianna Mazur, Marta Szymaś, Natalia Stefańska. W finale rejonu w czworoboju VI miejsce zajęły Adrianna Mazur, Gabriela Urbaniak, Natalia Stefańska.

Z klasy V C Szymon Fischbach zdobył tytuł laureata w etapie wojewódzkim  konkursu wiedzy o Wielkopolsce, w międzyszkolnym konkursie ortograficznym zajął II miejsce, w olimpusie z języka polskiego zdobył tytuł laureata i V miejsce; w powiatowym konkursie mitologicznym IV miejsce zajęli Paula Pankiewicz i Szymon Fischbach, w olimpusie z języka polskiego tytuł laureata zdobyły Paula Pankiewicz i Karolina Mańczak.

Podobne artykuły