Monitoring miasta faktem

OBORNIKI. Budowa monitoringu centrum Obornik stała się już faktem. Wykonawca inwestycji, czyli firma ZETO z Poznania, przywiozła już słupy i zaczęły się przygotowania do samej instalacji. W Obornikach jest już też większość sprzętu. Jednym z miejsc monitorowanych przez nowoczesny system będzie skrzyżowanie ulicy Lipowej z 11 listopada. To jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań będzie obserwowane przez policje 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu. 

Podobnie kilka innych punktów miasta od Rynku poprzez ulicę Piłsudskiego aż do urzędu miejskiego. Monitorowane będą także wszystkie boczne ulice odchodzące od rynku. Nie ma wątpliwości, że miejski monitoring w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo w centrum Obornik.

Podobne artykuły