Jaka będzie nadwarciańska promenada?

OBORNIKI. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję budowy obornickich terenów nadwarciańskich. Projekty obejmują bulwar nad Wartą wraz z przyległymi terenami. Jest w nich zawarty także plan zagospodarowania pofranciszkańskiego klasztoru. Najczęściej projektanci skupiali się nad promenadą lokując przy niej instytucje i przedsięwzięcia  kulturalno – rozrywkowe. 

Niektóre projekty były bardzo odważne, by nie rzec futurystyczne. W innych autorzy starali się zostawić jak najwięcej starej materii i jedynie zmienić funkcję istniejących gmachów oraz miejsc. Oni właśnie byli najlepiej odbierani przez komisję konkursową.  Ostatecznie zwyciężył zespół pracujący pod egidą wydziału architektury Politechniki Poznańskiej składający się z trzech osób: Magdaleny Gyurkovich, Iwony Hryniewieckiej i Szymona Kałużyńskiego. Ich wyróżnioną i interesującą pracę można oglądać obok dwóch innych, za które przyznano II i III miejsce, w holu na piętrze urzędu miejskiego. Władze Obornik za zgodą rady miejskiej przeznaczyły w tym roku na tworzenie nadrzecznego bulwaru kwotę 200 tys. złotych.  

Jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Wystąpiono o pomoc do Unii Europejskiej. Jeżeli ta przyzna Obornikom środki pomocowe, prace ruszą szybko z miejsca. Jeżeli nie, to będą realizowane ze środków własnych obok innych kosztownych inwestycji a ich finał prędko nie nastąpi.

Podobne artykuły