Uroczysta sesja i ważne obornickie wyróżnienia

OBORNIKI. Już tradycyjnie podczas Dni Obornik organizowana jest uroczysta sesja rady miejskiej. Tak też było i w minionym tygodniu. W odświętnie udekorowanej auli Zespołu Szkół przy ulicy Obrzyckiej zasiedli radni, samorządowcy i zaproszeni goście.

Szczególnie serdecznie tych ostatnich powitał przewodniczący Piotr Desperak. Wśród nich byli parlamentarzyści – poseł Stanisław Stec i Piotr Waśko,  wojewoda wielkopolski Przemysław Paćko, Andrzej Bobrowski zastępujący marszałka. Przybył też radny sejmiku wielkopolskiego Zbigniew Ajchler. 

Nie natomiast przybył radny wojewódzki z Ziemi Obornickiej Tomasz Szrama (PO), co zostało natychmiast zauważone.  Można było usłyszeć w związku z tym komentarze typu – myśmy go wybrali a on nas teraz… a także propozycje weryfikacji wyboru radnego Tomasza Szramy, który najwyraźniej zawiódł. Zapewne wiele tych komentarzy było przerysowanych i pewnie czasem niesłusznych, choć podyktowanych przecież żalem. Faktem jest, że o ile jego poprzednik Zbigniew Nowak był zawsze do dyspozycji wyborców podczas każdej sesji i każdego większego zebrania, o tyle Tomasz Szrama zdecydowanie stroni teraz od tych, którzy powierzyli mu mandat. 

Więcej trudu zadali sobie przyjaciele Ziemi Obornickiej i oborniczan Otto Schiwe,  wiceburmistrza niemieckiego Luchow oraz burmistrz Obornik Śląskich Paweł Misiorka. Na uroczystą sesje przybył też przedstawiciel samorządu powiatowego, ale zaraz po powitaniach zasnął i resztę sesji przespał. 

W tym czasie Anna Rydzewska odpowiadała na bardzo ważne pytanie: co nas wszystkich łączy? – Odpowiedzieć można tylko jedno. Łączą nas Oborniki. Łączy nas to miasto nie tylko wspólnym adresem urodzenia czy zamieszkania, ale: nie wstydźmy się tego powiedzieć, łączy nas sentyment do tego miasta, do jego mieszkańców oraz do klimatu, jaki tu zawsze panuje. Miasta, które dzisiaj obchodzi swoje udokumentowane urodziny. 

Burmistrz podkreśliła, że my Oborniczanie, jesteśmy bardzo przywiązani do naszej „małej ojczyzny”, szczycimy się jej pięknem i zasobnością, nie zapominamy również o bogatej historii, którą jak co roku w kilku zdaniach przypomniała. 

Wymieniając wybitnych synów Zemi Obornickiej wspomniała o Piotrze Wedelickim, Antonim Małeckim, Włodzimierzu Bonawenturze Krzyżanowskim, Ludwiku Rzepeckim, Włodzimierzu Wolniewiczu czyi Janie Miękusie. Jako, że liczba nowych inwestycji w gminie Oborniki rośnie z roku na rok, też pokrótce je wymieniła. Wyliczyła budowane drogi i ulice, takie jak Chrustowo – Wymysłowo, Wychowaniec, chodnik w Maniewie oraz ulice Moniuszki, Krętą, 15 Sierpnia, Sowiaka, Wiosenną, Okrężną, Ks. Szymańskiego, Mickiewicza w Obornikach i Sosnową w Kowanówku.  Nie pominęła realizowanych właśnie ulic Półwiejskiej, Brzozowej, Berlinga, Paderewskiego, Pogodnej Obornikach, dróg w Żernikach, Sławienku, Bąblińcu, ulic Spokojnej i Usługowej w Rożnowie, przebudowy chodnika wzdłuż wschodniej pierzei rynku, ciągu pieszo-jezdnego w Kowanówku, 

Rydzewska mocno zaimponowała burmistrzowi Obornik Śląskich Pawłowi Misiorkowi, a nie mniejsze wrażenie zrobiła na przedstawicielach władz wojewódzkich. Wicewojewoda nazwał ja pierwszą damą samorządu. 

Wiele zostało zrobione, ale pamiętajmy, że jeszcze wiele przed nami – powiedziała na koniec Anna Rydzewska. Dodała – dlatego nie bacząc na animozje jeszcze lepiej służmy i pracujmy dla dobra mieszkańców.  

Wiele miłych słów powiedzieli też szacowni goście a przewodniczący obornickiej rady miejskiej Piotr Desperak odczytał listy od tych, którzy przybyć nie mogli. 

Następnie przyszedł czas wyróżnienia osób, które zaznaczyły na Ziemi Obornickiej swój ślad wielką pracą, aktywnością i czynami wartymi naśladowania. Kapituła medalu Zasłużony dla Ziemi Obornickiej wyróżniła w tym roku kolejnych kawalerów tego zaszczytnego odznaczenia, najważniejszego w gminie. Odebrali je Ryszard Ciszak, Marek Daniel, Władysław Dziwiński, Tadeusz Gertner, Ewa i Ryszard Nawroccy oraz Elżbieta i Andrzej Wicherek.

Burmistrz Anna Rydzewska, wzorem roku ubiegłego, wyróżniła firmy i osoby, które w szczególny sposób zaistniały i współpracują z gminą. Przytoczywszy słowa Abrahama Lincolna, „to pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne”, poprosiła o przyjęcie tegorocznego „Honorowego wyróżnienia” za cenną działalność, która sławi obornicką ziemię wspaniałego i lubianego lekarza, ordynatora chirurgii szpitala powiatowego Roberta Brdąkałę, przedsiębiorcę – znanego z filantropii – Jerzego Cyrulika, nowoczesną i prężną firmę Gregoire Bessons z Kowanówka, z dyrektorem Erickiem de’Gouville na czele oraz firmę Ruukki Polska, której prezesem jest Illka Matinlauri. 

O każdej z tych osób i firm należałoby napisać osobno, co uczynimy nie będąc już tak ograniczonymi szczupłością miejsca, a dziś dołączamy się do szczerych gratulacji. 

Uroczystą sesję ozdobił przepięknie chór Con Brio a po jej zakończeniu wszyscy udali się na mały poczęstunek połączony z wymiana uwag i poglądów. Jej przebieg można będzie prześledzić we fragmentach na naszej stronie www.oborniki.com.pl

Podobne artykuły