Sprzedają nieruchomości

RYCZYWÓŁ. Na ubiegłośrodowej sesji rady gminy Ryczywół, która odbyła się o nowej porze, czyli o godzinie 14.00, radni przyjęli klika uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na drodze bezprzetargowej różnego rodzaju nieruchomości. Lokal mieszkalny w pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową część gruntu będą mogli wykupić mieszkańcy bloku na Os. Parkowym, Czarnkowskiej, byłego ośrodka zdrowia na Kolejowej i nieruchomości przy Placu 1 Maja.  

Do sprzedaży są też przeznaczone dwa należące do Gminy lokale mieszkalne zlokalizowane w Wiardunkach oraz jedna działka w Ryczywole. Ponadto przedłużono umowę dzierżawy na grunt rolny mieszkańcowi Ninina na wniosek zainteresowanego. 

Podobne artykuły