Rusza remont oczyszczalni

RYCZYWÓŁ. Ryczywolscy rajcy przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożyczka w kwocie 500 tys. zł. zostanie przeznaczona na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ryczywole. W chwili obecnej oczyszczalnia jeszcze funkcjonuje, aczkolwiek wiele urządzeń wymaga natychmiastowego remontu lub wymiany. Ponadto docelowo ma być postawiony nowy blok reaktorów do oczyszczania ścieków. 

Rada zobowiązała się do zabezpieczenia w budżetach gminy na lata 2008-2012 środków na spłatę pożyczki wraz z odsetkami. Spłata następować będzie z dochodów własnych gminy. 

Podobne artykuły