Pamiątkowy kamień

RYCZYWÓŁ. W trakcie ostatniej sesji, która odbyła się 18 czerwca w Ryczywole radni zgodnie z naszymi przewidywaniami gremialnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli upamiętnienia cmentarza poewangelickiego w Ryczywole. 

Takim upamiętnieniem pamięci spoczywających na cmentarzu osób będzie umieszczenie na nim pamiątkowego kamienia z napisem: Społeczeństwo Ryczywołu wspomina zmarłych niemieckiego pochodzenia, którzy znaleźli tutaj ostatnie miejsce spoczynku. Pojednanie goi rany i jest widocznym znakiem dla pokojowego wspólnego życia teraz i w przyszłości. Ryczywół 2008. Koszt zakupu kamienia i wykonania napisu zostanie sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Podobne artykuły