Będą pieniądze na utylizację azbestu

RYCZYWÓŁ. Mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć ze swoich budynków materiałów pokryciowych zawierających azbest mogą wkrótce liczyć na dofinansowanie utylizacji z Funduszu Ochrony Środowiska. Na minionej sesji radni przyjęli w uchwale program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryczywół. Opracowanie programu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego utylizowania. Zajmują się tym specjalistyczne firmy, które przyjeżdżają na miejsce i same demontują szkodliwy materiał pokryciowy z dachu, czyli tzw. eternit. Zwrot części kosztów odbędzie się na podstawie odpowiednich dokumentów o które, jak i o szczegóły programu zainteresowani mieszańcy mogą dopytać się w urzędzie u Janusza Figla. Podczas minionej sesji przedstawił on warunki, plany i postęp w realizacji programu pozbywania się eternitu. Taki program jest opracowywany na trzy lata a sfinansują go gminy i powiatowy fundusz ochrony środowiska. Warto też wiedzieć, że tylko na terenie gminy Ryczywół występuje aż 2477 ton  eternitu. Nie ma w tej liczbie rur azbestowych do wody, bowiem ich używanie nie jest szkodliwe dla ludzi. Przewidywany koszt usunięcia 2,5 tys. ton azbestu wyniesie około 5 mln złotych a czas na to jest do roku 2032. Został opracowany już w starostwie powiatowym regulamin utylizacji eternitu, ale na spotkaniu w dniu 6 czerwca  naniesiono na nim tyle poprawek, że można powiedzieć, iż regulaminu jakby znów nie ma. Na koniec pan Figiel poinformował radnych, że koszt likwidacji jednej tony eternitu wynosi wedle jego wiedzy około 2000 złotych, z tego można liczyć na 800 złotych dotacji. Resztę musi zapłacić niestety inwestor. 

Zainteresowanych tematem odsyłamy też na naszą stronę www.oborniki.com.pl.

Podobne artykuły