Pomoc dla uczniów z trudnościami

OBORNIKI. Z inicjatywy poradni psychologiczno-pedagogicznej odbyło się spotkanie poświęcone organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach powiatu. Obok dyrektorów szkół uczestniczyli w nim przedstawiciele władz powiatu oraz gmin. Dyrektor D.Antkowiak-Napierała przedstawiła rodzaje zajęć, których celem jest wyrównanie szans młodzieży mającej trudności z nauką. 

W toku dyskusji uzgodniono zasady powoływania i funkcjonowania specjalistycznych form pomocy dla takich uczniów na terenie powiatu.  W obliczu słabych wyników egzaminów gimnazjalnych, o czym piszemy w innym miejscu, wydaje się to być działanie bardzo na czasie.

Podobne artykuły