Nieporozumienia wokół kamienia

RYCZYWÓŁ. W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o wątpliwościach radnego Roberta Zimnego, dotyczących sprawy kamienia pamięci na cmentarzu poewangelickim. Nie do końca chyba zrozumieliśmy te wątpliwości, bowiem jak twierdzi pan Robert, dotyczyły one wyniku głosowania radnych nad wyasygnowaniem środków na lapidarium, a nie samego  kamienia, którego postawienie uzgodniono z wójtem podczas wizyt w Ryczywole Chrystiana Sierakowskiego, Wolfganga Eckerta i delegacji Joannitów. Powstała jedynie konieczność dokonania przez Radę zmiany w budżecie. 

Co do samego ojca gminy nie ma wątpliwości, iż Jerzemu Gackowi zależy tak samo na poszerzeniu pojednania polsko-niemieckiego jak i na wspólnym działaniu dla dobra mieszkańców Ryczywołu.  Wspiera go w tym radny Zimny i żadnego sporu między samorządowcami w tej kwestii nie ma. Pomimo drobnego nieporozumienia mamy niemal pewność, że większość radnych poprze pomysł ustawienia kamienia pamięci, który może stać się kamieniem milowym w poprawie stosunków pomiędzy nami a naszymi sąsiadami z za Odry.

Podobne artykuły