Cantabile w Bremie

BREMA, OBORNIKI. Od 22 do 25 maja trwało w Bremen nniemieckie święto chóralne. Wśród zaproszonych 200 chórów z kraju i z zagranicy Polska reprezentowana była przez  chór Cantabile pod kierownictwem Andrzeja Warguły. 

Jak poinformował nas Otto Schiewe, – inicjator kontaktów pomiędzy chórami Con Brio z Obornik i Camerata Rossynoi z Ahlerstedt – chór  Cantabile odniósł podwójne zwycięstwo, uzyskując dwa razy pierwsze miejsce w dwóch kategoriach. 

Otto Schiewe twierdzi, że słuchał występów polskich chórzystów z pełnym zachwytem, podziwiając ich wysoki poziom. Stwierdził, że  – chór ten może występować w każdym miejscu na świecie. Warto pamiętać, że partnerskie kontakty chóralne zaczęły się dzięki inicjatywie Otto Schiewe, który jako Przewodniczący Powiatowego Związku Chórów w Lüchow- Dannenberg pośredniczył w nawiązaniu pierwszych kontaktów pomiędzy chórami maestra Andrzeja Warguły i Irmy Koegel 

Występ w Bremen był wielkim wysiłkiem logistyczno- organizacyjnym dla obu chórów i można mieć nadzieję, według Otto Schiewe, że kontakty pomiędzy chórami będą się dalej żywo rozwijały.

Podobne artykuły