Cała gmina się bawiła

GMINA OBORNIKI. W minionym tygodniu odbyło się w gminie Oborniki wiele uroczystości, imprez i pikników. Świętowano, bawiono się i czczono jubileusze. Było 55 lecie Cechu Rzemiosł Różnych i 15 lecie a nie jak napisaliśmy omyłkowo w poprzednim numerze 25- lecie Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Niech ta pomyłka będzie prorocza, bo jesteśmy całkiem pewni, że za 10 lat znów będziemy pisać o „Przyjacielu”. 

Swój jubileusz kapłaństwa świętował ks. Andrzej Kościjański, wieloletni proboszcz parafii św Józefa i dziekan obornicki. Korzystając z okazji dołączamy się do wszystkich życzeń. 

Dzień matki uczciły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 wystawa i poezją na koncercie przygotowanym w Bibliotece Publicznej. Tam też odbył się kolejny wieczór poetycko muzyczny na ten sam temat a zatytułowany „wspaniałych rodziców mam”. W Sycynie odbył się wspaniały i udany przegląd piosenki religijnej. 

Dzień Dziecka był okazją do świętowania w niemal każdej wsi. Wielkim piknikiem rodzinnym uczczono najmłodszych na pikniku rodzinnym w Świerkówkach. Nowy komendant OSP Szymon Marszewski wspierany przez małżonkę oraz Aleksandra i Jolantę Łech, przy asyście sołtys Danieli Świerkowskiej przygotowali imprezę z wielkim rozmachem.  Były przejażdżki bryczką i quadem. Była strzelnica i pokaz linii strażackiej.  Na dzieci czekały dmuchany zamek i malowanie twarzy. Był tez pokaz karate w którym uczestniczyła mistrzyni Europy z Pragi Kamila Barcikowska, prywatnie wnuczka państwa Łech. By opisać rozmach imprezy wystarczy zacytować słowa Iwony Marszewskiej, która wyliczyła, że samych nagród i upominków dla  dzieci było prawie 1500. Listę sponsorów wywiesiła w takim miejscu, że każdy mógł ja łatwo przeczytać. 

Nie mniej dobrze bawiono się na pikniku w Lulinie. Tam sołtys Krzysztof Mucha wraz z małżonką Agnieszką przygotował regulamin korzystania z placu zabaw. Taki plac przygotowano we wsi a władze gminy wyposażyły go w urządzenia do zabaw. Odbył się mecz a potem przygotowano gry i zabawy. 

Podobnie jak w Kowanówku, Kowanowie, Chrustowie, Bąblinie, Kiszewie oraz Łukowie a pewnie i w innych wsiach, bo wieści o piknikach dla dzieci w tych wymienionych dotarły do naszej redakcji. Jedynie z powodu szczupłości miejsca napiszemy o nich w kolejnym wydaniu gazety. Można je wspominać oglądając zapis ich fragmentów w TV Oborniki na stronie www.oborniki.com.pl.

Bawiono się w sobotę a także w niedzielę. W parku OOK świętowano na pikniku integracyjnym, dziełem dobrej współpracy OOK ze Stowarzyszeniem Przyjaciel. Piknik odwiedzili na swych potężnych maszynach harleyowcy, którzy  dzień wcześniej postanowili założyć klub miłośników motocykli. Liderzy w osobach Tadeusza Witka i Jerzego Wiśniewskiego zgromadzili wokół swej pasji do motocykli wiele osób, dając zalążek klubu. Zjazd inauguracyjny odbył się w gościnnych progach domostwa Tadeusza Witka, który zaprosił do siebie sobie podobnych. O tym też jeszcze napiszemy okraszając tekst zdjęciami. 

Podobne artykuły