Poetycki poranek

KOWANÓWKO. Tradycją Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku stały się spotkania młodzieży z poezją.

Z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza Krystyny Nowak zorganizowano 20 maja drugie takie spotkanie. Zaproszono przedstawicieli Towarzystwa Literackiego "Poetycki Wędrowiec", działającego przy Bibliotece Publicznej w Obornikach – Barbarę Zielińską i Henryka Wojtysiaka. Goście przedstawili własną twórczość literacką. Zaprezentowali młodzieży z klas gimnazjalnych wiersze pod hasłem "Niech no tylko zakwitną jabłonie", pokazujące piękno regionu obornickiego.

Henryk Wojtysiak, pisania wierszyków, zajmuje się również fotografiką. Na spotkanie przygotował wystawę, ukazującą wiosenny urok Obornik i najbliższych okolic.

Podobne artykuły