Ożyją martwe kościoły

POŁAJEWO, RYCZYWÓŁ. Dzięki gronu zapaleńców być może ożyją dwa opuszczone kościoły poewangelickie na Ziemi Obornickiej – w Ryczywole i Połajewie.

Kilka lat temu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu Mariusz Zandon, z zawodu etnolog i antropolog kultury Towarzystwo Miłośników Kultur Rodzimych (TMKR), zajmujące się popularyzacją wiedzy o historii regionu, z którego pochodzi – Ziemi Nadnoteckiej i Ziemi Lubaskiej. Dzięki jego zaangażowaniu lubaska młodzież uczestniczy obecnie w realizacji projektu pilotowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego „Porozmawiajmy – Europejskie debaty o wartościach”. 

W ten sposób rozpoczęty projekt ma już swój ciąg następujących po sobie kolejnych następstw, zdarzeń i działań, w których to bezpośrednio zaangażowani będą członkowie TMKR-u. Pierwszym jego etapem jest ogłoszenie konkursu malarskiego (dowolna technika wykonania prac – regulamin na stronie www.zandon.vel.pl) na terenie województwa wielkopolskiego, skierowanego do twórców ludowych oraz artystów plastyków o motywach religijnych "Moje świadectwo wiary – moje nawrócenie, moje drogi do Boga”.  

Najlepsze, wybrane i ocenione przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w wyjątkowych miejscach. Tymi miejscami będą wnętrza nieczynnych, zamkniętych kościołów po-ewangelickich w takich miejscowościach, jak Połajewo, Ryczywół, Ujście i Obrzycko. 

W ten sposób orgaanizatorzy chcą, aby sprofanowane przez destrukcyjną działalność minionego ustroju – przez ideęologię komunizmu i towarzyszące mu niszczenie kościołów, ich zamykanie, zmianę ich przeznaczenia i funkcji z sakralnej na tworzenie w świątyniach sal koncertowych, magazynów, operetek czy teatrów –  kościoły zaczęły nie jako na nowo żyć. 

W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z administratorami tych obiektów pod kątem ich czasowego wykorzystania na potrzeby realizacji wspomnianego projektu. Stąd, apel organizatorów projektu o pomoc w wypracowaniu wspólnych przestrzeni, które pozwoliłyby na organizację w tych kościołach wspomnianych przedsięwzięć. 

Warto wspomnieć, że kościół w Połajewie jest własnością prywatną pewnej spółki, a kościół w Ryczywole należy do samorządu gminy. Organizatorzy projektu chcą poprzez organizację wystaw sztuki sakralnej niejako uświęcić miejsca poświęcone, pokazać mieszkańcom małych miasteczek i wsi, jak wyglądają ich miejscowości widziane z wnętrza tych kościołów. 

W ramach tego projektu chcą także zachęcić ludzi do szukania i prowadzenia dialogu, do próby nawiązywania dyskusji na tematy minionej wielokulturowej historii swoich małych ojczyzn, do poszukiwania i podejmowania współpracy pomiędzy Polakami, Niemcami i Żydami, Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami, etc. Ich działania niejako za cel stawiają sobie przekształcenie poprzez sztukę wspomnianych miejsc i ich ponowne ożywienie, by nie były miejscami, które odstraszają mieszkańców i turystów, lecz miejscami, które staną się Centrami Życia Kulturalnego, wizytówkami miast i wsi, miejscami rozwoju myśli ekumenicznej, dialogu międzykulturowego. 

Widocznym, zewnętrznym znakiem projektu będzie gigantyczny obraz zawieszany na wieżach kościołów z wizerunkiem twarzy Chrystusa. 

Co ciekawe, dla podkreślenia bogactwa wartości, jakie na przestrzeni wieków zostały wykształcone przez wschodnie i zachodnie chrześcijaństwo, twarz Chrystusa niejako będzie w sobie nosić namacalne świadectwo tego bogactwa i różnorodności. Część twarzy w ten sposób przedstawionego Chrystusa będzie wzorowana na przedstawieniu twarzy Chrystusa z Całunu Turyńskiego – symbolizując tradycję chrześcijaństwa zachodniego, a druga część twarzy inspirowana będzie motywem z ikony Chrystus Pantokrator i jak można się domyślać będzie symbolizowała chrześcijaństwo wschodnie – tradycję kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. 

Członkowie TMKR-u zachęcaja za naszym pośrednictwem osoby zainteresowane powyższymi kwestiami, do podjęcia z nimi współpracy w obrębie wyżej opisanych działań, a także do podzielania się swoimi sugestiami, spostrzeżeniami, ale także i pomysłami.

Podobne artykuły