Oborniki powitają i pożegnają

OBORNIKI. Nie każdy wie, że niegdyś Oborniki witały przyjezdnych specjalnymi tablicami. Cześć z nich uległa zniszczeniu część nie przetrwała do dziś z innych przyczyn. Magistrat zamówili już nowe tablice. Będą zupełnie różne od swych poprzedniczek. Przewyższać je będą wielkością. 

Na dużej powierzchni będzie można zobaczyć nasze miasto z lotu ptaka. Prócz nazwy Oborniki i słów powitania lub pożegnania znajdzie się na tablicy ważna informacja, iż jest to Gmina Fair Play. 

Będą też tabliczki miast partnerskich. Tablic będzie sześć i będą dwustronne. Każda z nich przywita wjeżdżających do Obornik i pożegna wyjeżdżających z miasta. Wykonawca tablic obiecał pospieszyć się z pracą, by tablice stanęły  na swych dotychczasowych miejscach jeszcze przed „dniami Obornik”. 

Podobne artykuły