Już po remoncie rynku

OBORNIKI. Niedawno pisaliśmy o pogwarancyjnej naprawie nawierzchni rynku. Prace zostały wykonane i na betonowej podbudowie umocowano nowe kostki bruku w miejsce skradzionych lub luźnych. Poprawiono tez bruk na Ogrodowej. Burmistrz Bogdan Bukowski zapewnił nas, że jest spokojny o roboty gwarancyjne. 

Będzie je egzekwował według potrzeb przecz cały okres trwania gwarancji, czyli przez trzy lata. Urząd gminy nie wypłacił całej należności wykonawcom robót drogowych pozostawiając część pieniędzy na specjalnym koncie gwarancyjnym. Nawet jeżeli firma wykonawcza zniknie nam z oczu, zostaną pieniądze na poprawki i naprawy. 

Podobne artykuły