Gdzie powiat nie może, Holender pomoże

POWIAT OBORNICKI. Gdy kilkunastometrowa ciężarówka wjechała we wtorkowy słoneczny poranek na boisko sportowe Liceum Ogólnokształcącego w  Rogożnie, wraz z nią pojawiła się tam niezwykła radość. Samochód był wyładowany krzesłami i stolikami szkolnymi. Przesłane z Holandii sprawiły miłą niespodziankę uczniom mocno zaniedbanego inwestycyjnie liceum. 

Meble dodarły do szkoły staraniem nauczycielki języka niemieckiego Joanny Jaroniewskiej, która przeczytała artykuł o dostawie szkolnych mebli do Objezierza. Pisaliśmy o tym nieco ponad miesiąc temu. Wspierający i także inicjujący takie inicjatywy Adam Maliński zadzwonił do dyrektora Roberta Kornobisa z pytaniem o wielkość zapotrzebowania na używane meble szkolne z Holandii. Reakcja była bardzo szybka. Już w poniedziałek, 28 kwietnia zaczęto zbierać i ładować meble w kilku placówkach oświatowych w Emmen i okolicy. Pracą kierował Menno Voss – oddany i ofiarny przyjaciel Polski. Trzeba dodać, że Holendrzy z Emmen pomagają od ponad dwóch lat materialnie szkołom w powiecie obornickim i jest  znacząca pomoc. 

Na razie Zespół Szkół w Objezierzu i Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie mogły dokonać, jak zapewnia nas Adam Maliński, istotnej i zacznie poprawiającej warunki nauki oraz pracy wymiany mebli szkolnej. Jest to co prawda przede wszystkim sprawa władz oświatowych powiatu obornickiego, ale wiadomo, że powiat jest biedny i nie potrafi sam zaspakajać takich potrzeb. Dlatego koniczna jest pomoc z zewnątrz i chwała tym, którzy ją potrafią i chcą zorganizować. 

Na meble i inne pomoce czekają też pozostałe szkoły podległe powiatowi. Należy mieć nadzieję, że się doczekają.

Podobne artykuły