Uczcili Konstytucję w Obornikach

OBORNIKI. Jak co roku oborniczanie przybyli pod pomnik w parku 3 Maja, aby wspólnie uczcić kolejną – 217 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Przy obelisku poświeconym ofiarom wojny było mniej osób niż rok temu, a przyczyn nie należy doszukiwać się w zaniku uczuć patriotycznych – raczej w wyjazdach związanych z długim weekendem. 

Tych co przybyli powitała burmistrz Anna Rydzewska. Przypomniała, że uroczystości związane z upamiętnieniem uchwalenia tego wspaniałego dokumentu mają długą tradycję. Nielegalnie były obchodzone już w czasie zaborów, ale oficjalnie za święto narodowe uznane zostały dopiero w 1919 roku. Pomimo, iż po drugiej wojnie światowej zabraniano jego obchodzenia, to rokrocznie organizowane były liczne, niezależne uroczystości. Dopiero w 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił rocznicę uchwalenia tego wybitnego dokumentu.

Miała rację, bo konstytucja 3 Maja była i jest do dziś ceniona za swoje nowatorskie rozwiązania prawne. To dzięki tej pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawie zasadniczej Polskę uznano za państwo postępowe i nowoczesne, a „Ustawa Rządowa" niezmiennie od ponad 200 lat stanowi dla Polaków symbol obywatelskiego zaangażowania, patriotyzmu, moralnego odrodzenia i naprawy państwa. W naszej historii ustanowienie tego aktu zalicza się do najważniejszych prawnych i politycznych dokonań dawnej Rzeczypospolitej. Konstytucja stała się wybitnym dokumentem polskiego oświecenia, który pomimo, że obowiązywał, zaledwie 15 miesięcy, szybko stał się symbolem niepodległej Polski i dowodem wielkości naszego narodu. Rocznica konstytucji zmusza nas do głębszego zastanowienia się nad oczywistą wartością majowego Aktu, oraz nad istotnym – niezależnie od czasów – narodowym porozumieniem. 

Można je było dostrzec w mnogości pocztów sztandarowych i delegacji poszczególnych organizacji składających wiązanki kwiatów pod pomnikiem. 

– Szukajmy lekcji w historii Konstytucji 3 Maja, w ideach przyświecających jej twórcom. Idei rozważnego, ale śmiałego realizowania ambicji narodowych. Idei własnej, polskiej odpowiedzialności za kraj, własnych możliwości działania i osiągania celów wielkich, niekiedy niewyobrażalnych, a jednak realnych. Dla idei niepodległości i całości Rzeczpospolitej umacniajmy, chrońmy i szanujmy własne państwo, poczynając od szacunku i miłości do naszej „małej Ojczyzny" i do nas samych, powiedziała na koniec swego wystąpienia Anna Rydzewska. Po tych słowach przy warkocie werbli, zaczęto składać kwiaty. Gdy ostatnia wiązanka spoczęła na kamiennej płycie wszyscy zgromadzeniu uformowali kolumnę, by ruszyć do kościoła farnego na Mszę za Ojczyznę.

Tam wszystkich tych, których sprowadziło serce, powitało trzech obornickich proboszczów.  – By Ojczyzna bezustannie cieszyła się wolnością i rozwijała się w pokoju prosił Najwyższego ks. Zbigniew Urny. O to samo prosił ks. dziekan Józef Kamzol. Przypomniał, że w tej modlitwie przez wieki proszono o wolność religii i Ojczyzny. Dowodził, iż postać kobiety walczącej z ognistym smokiem z obrazu jasnogórskiego jest alegorią walki Ojczyzny z otaczającymi ją zaborcami. Zaproponował, iż – może dobrze by było, by dzisiejsze święto, dzień 3 Maja, święto Matki Bożej Królowej Polski zamienić na dzień naszego narodowego dziękczynienia. Takie święto mają Amerykanie, dlaczego by nie mogli dziękczynić i Polacy zauważył ks. Józef Kamzol. 

Podczas tej wyjątkowej Mszy Świętej padało wiele podniosłych słów a atmosfera jej była tak wyjątkowa, iż dwie osoby omdlały i trzeba im było udzielić pomocy. 

Po Mszy oborniczanie przenieśli się tradycyjnie na rynek, gdzie rozegrano biegi uliczne szkół podstawowych i gimnazjów. Stanęły do nich wszystkie szkoły gminy Oborniki z wyjątkiem gimnazjum mieszczącego się w Objezierzu. O wynikach napiszemy w innym miejscu, tu zaś dodać trzeba, że zainteresowanie nimi było spore a biegom, jak i całemu świętu towarzyszyła piękna wiosenna pogoda.

Podobne artykuły