Powiat obornicki dla gminy Ryczywół: 400 metrów chodnika

RYCZYWÓŁ. Na sesji rady gminy Ryczywół, która odbyła się w środę 16 kwietnia, gościli wicestarosta Przemysław Gronostaj i przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych dyrektor Ryszard Juszkiewicz. Przedstawili oni zebranym na sesji radnym i władzom gminy plan inwestycji w gminnie Ryczywół, które są zaplanowane przez starostwo powiatowe na 2008 rok. 

Z ważniejszych zadań, które powiat podejmie na terenie gminy, mowa była m.in. o budowie chodnika w miejscowości Piotrowo. Mieszkańcy Piotrowa wzbogacą się w tym roku o blisko 400 metrów chodnika przy drodze powiatowej, za który po części zapłaci jednak gmina. 

Budowa chodnika będzie również kontynuowana na podobnych zasadach w Skrzetuszu. Planowana jest na ten rok ścinka poboczy na trasie Piotrowo-Skrzetusz. Ponadto starostwo podejmować będzie działania związane z utrzymaniem dróg powiatowych biegnących przez teren gminy takimi jak łatanie dziur i przycinanie drzew rosnących na poboczach. 

W ocenie większości radnych i sołtysów, starania powiatu są wobec ich gminy co najmniej żałosne. – Kilkaset metrów chodnika i obietnica połatania dziur, to zbyt mało wobec udziału gminy w istnieniu powiatu, można było usłyszeć żale w kuluarach. 

Podobne artykuły