Jednogłośne poparcie dla absolutorium burmistrza Janusa

ROGOŹNO. Ostatnia sesja rady miejskiej Rogoźna była podsumowującą wykonanie budżetu przez burmistrza Bogusława Janusa. Radna Wanda Wiśniewska poinformowała w imieniu komisji rewizyjnej o jednogłośnej pozytywnej opinii podkreślając, że burmistrz wykonał budżet solidnie, z zachowaniem pełnej staranności i zaleciła pozostałym radnym udzielenie burmistrzowi absolutorium. Podobna w treści była też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

W niej też można było przeczytać, iż poprawnie wykonano budżet a wydatki były uzasadnione. Pachniało sukcesem burmistrza, ponieważ opozycja była w tym dniu przerzedzona i na sali panowała arytmetyczna równowaga.  

Renata Tomaszewska przewodnicząc opozycji w radzie, była mniej nieprzychylna burmistrzowi niż zwykle. Nie żałowała mu tego dnia pochwał. Wspominając o jego sukcesach dodawała jednak zwykle informację, że do ojców tych sukcesów należała także jej grupa. Podkreśliła, iż fakt przeznaczenia przez opozycję pewnych kwot z oświaty i kultury na drobne inwestycje nie spowodował katastrofy a w gminie jednak przybyło. 

Bardzo przejrzyste było oświadczenie Zbigniewa Nowaka. Ten podziękował Janusowi, przypomniał, że bywał wobec niego owszem krytyczny, a na koniec dodał, że poprze przyznane burmistrzowi absolutorium. 

Najmniej uwag krytycznych miał w swym wystąpieniu Zdzisław Hinz. Bogusława Janusa skrytykował jedynie za opieszałość w doświetlaniu wsi. Skrytykował też za przypisywanie zasług swemu klubowi Renatę Tomaszewską, bo jego zdaniem cała rada pracowała na właściwe wykonanie budżetu. 

Henryk Janus wziął radną w obronę i wyraził nadzieję, że lokalna prasa rogozińska przestanie wreszcie nękać panią Renatę, która chce przecież tylko i wyłącznie dobra gminy. 

Później nastąpiło głosowanie i radni jednogłośnie poparli wykonanie przez Bogusława Janusa budżetu gminy Rogoźno. 

Podobne artykuły