Nie sklepy, a wycieczki

OBORNIKI. Spółdzielcy, członkowie „Społem „ w Obornikach podsumowali kolejny rok działalności spółdzielni. Zrzesza ona obecnie 79 członków, głównie ludzi starszych. Spółdzielnia jest właścicielem 11 obiektów, które wydzierżawia na różne rodzaje działalności. Sama zaprzestała już działalności handlowej zarabiając na czynszach. Po głębokim kryzysie, jaki przeżyła w ostatnich latach, spółdzielnia odbudowała fundusze i jest jednostką w pełni wiarygodną finansowo.

Od niedawna zaczęła prowadzić działalność turystyczną. Rok 2007 zamknęła dobrym wynikiem który pozwolił wrócić do starego zwyczaju wypłaty dywidendy członkom „Społem”. Kiedyś członkowie odbierali ją w formie towarów spożywczych a obecnie otrzymają ją w gotówce. – To był dobry rok dla spółdzielni, stwierdził Mieczysław Kurzawa. 

Podobne artykuły