Opisywanie powiatu

POWIAT OBORNICKI. W minionym tygodniu rozstrzygnięto w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki powiatowy konkurs plastyczny zatytułowany „Najpiękniejsze zakątki powiatu obornickiego". Jego organizatorem był Zespól Szkół Specjalnych w Kowanówku, a konkurs przygotowała ucząca na co dzień informatyki Aleksandra Radzińska przy wsparciu Elżbiety Rzeskiej- Kamińskiej. Konkurs spotkał się z dobrym odzewem. 

Wpłynęło nań ponad 30 prac uczniów ze szkół całego powiatu obornickiego. Jakość prac była podobna i wysoka, co sprawiło pewien kłopot oceniającym. Ostatecznie nagrodzono siedem prac a resztę wyróżniono. Najważniejszym było jednak osiągniecie zamierzonego przez organizatorkę celu, jakim było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczający je świat oraz pozytywny wpływ na poczucie patriotyzmu, choćby w tym lokalnym wymiarze.  

Podobne artykuły