Gmina dofinansowała w Bąblińcu a mieszkańcy wykonali

BĄBLINIEC. Budżet sołectwa Bąbliniec jest więcej niż skromny a potrzeb wciąż sporo. Podczas ostatniego spotkania wiejskiego na którym był obecny burmistrz Łukaszewski wśród tegorocznych zamierzeń wymieniono potrzebę zakończenia budowy parkanu wokół świetlicy. 

Wiceburmistrz obiecał w tym pomóc o ile samo mieszkańcy przystąpią do pracy i słowa dotrzymał. Sfinansowane przez gminę betonowe elementy parkanu przewiózł do świetlicy sołtys Andrzej Ilski. Krzysztof, Ryszard i Jan Polcynowie oraz Czesław Misterski, Jacek Sajna, Andrzej Wardęga, Mikołaj Ilski i Stanisław Werner zajęli się montażem płotu. 

Według sołtysa – wartość prac wraz z transportem wyniosła ok. 1500 zł. Następnym zadaniem społeczności Bąblinca będzie pozyskanie materiału i budowa przy świetlicy bramy przesuwnej. Zadanie to zrealizowane zostanie własnymi siłami i środkami zaoszczędzonymi dzięki wsparciu gminy.  

Podobne artykuły